Practice in USA
This is our special programs for
physicians, doctors & Dentists
who want to come to practice in
The United States for 6 months
(asked for details)
Thiên Ân mở chương trình đào tạo các bác
sỹ , nha sỹ, dược sỹ, y sỹ từ Việt Nam sang
đào tạo ngắn hạn theo chương trình song ngữ
anh việt do các giáo sư bác sỹ tại Hoa Kỳ
giảng dạy tại Dallas Texas.
Thiên Ân có chương trình cho các bàc sỹ và y tá sang Hoa Kỳ học thi dổi bằng để hành
nghề y khoa tại lien bang.

Chương trình kéo dài cho 3 năm:
-        1 năm đầu tiên học tiếng anh tại Hoa Kỳ - học phí bình quân 5000USD.năm
-        2 năm sau học thi bằng States board vào trường y khoa – học phí 13.000USD/năm
-        2 năm cuối đi thực tập bệnh viện – Nhận lương khoảng 50.000USD/năm.

Học sinh có thể xin học gần nhà than nhân hoặc ở nối trú chỉ có 250USD/tháng.

Chi phí đăng ký & phí nhập học: 2950USD

Khi đến Hoa Kỳ đóng phí ghi danh & chuyển bằng cấp vào truờng y khoa : 2150USD