English Preparation Courses
Chương trình dạy đàm
thoại phỏng vấn phối hợp
với Trường tiểu học &
trung học quốc tế Tân Nam
Mỹ của hội Thiên Ân.  
www.nsaschool.org
We offer professional training
for all international students
before he/she comes to the
United States.
Online Application
Mail Application
Trường Tân Nam Mỹ  chính thức tuyển sinh mỗi đầu tháng cho
các lớp ENGLISH sau đây: (lớp chiều & tối)

PACKAGE 1: (GENERAL ENGLISH)  
Anh Văn đàm thoại giao tiếp cơ bản ESL (Grammar, Writing,
Listening  & Speaking) cho những đối tượng:
- Quàn lý doanh nghiệp & giám đốc
- Nhân viên văn phòng.
- Nhân viên tiếp thị nhà hàng, du lịch & khách sạn
- Học sinh trung học và đại học  -  (3 buổi/tuần – 90 phút/buổi)
Giáo trình mới nhất Hoa kỳ đang đưọc sử dụng rộng rãi taị Dallas
Community Colleges và các Language Centers trong muà hè 2010.

Tuition:  VND 800,000/month
Teacher: Vietnamese American (Việt kiều)

PACKAGE 2:  Anh Văn đàm thoại cho trẻ em (nghe & nói)
Dánh cho học sinh từ lớp 1 dến lớp 9 phói hợp vời chương trình
nghe nhìn mới nhất hiện nay qua các phim hoạt hình của Wall Disney
và Paramount. Chương trình tự chọn  phối hợp tham quan Hoa Kỳ
và du học hè cho các em tiếp cận với người bản xứ.

Tuition: VND 500.000/month
Teacher : Vietnamese American

PACKAGE 3: Phỏng vấn du học, du lịch, công tác & khảo sát
thị trường
(Anh Văn đàm thoại phỏng vấn du học và công tác nước ngoài)
Chương trình này được biên soạn đặc biệt bởi giáo Sư Tôny Tâm
Đặng (cụ sinh viên du học -1995) cộng tác với Ông John Hannon,
các chuyên gia du học của hội bảo trợ du học & du lịch khảo sát thi
trường THIÊN ÂN tại Hoa Kỳ và thamvấn của một số viên chức
lãnh sự quán. Chương trình: 2 tháng học anh văn đại cương (nghe &
nói)+  1 tháng đàm thoạiphỏng vấn cho từng đối tượng (3 buổi/tuần
– 90 phút/buổi)
Tuition: VND 800,000/month
Teacher: Vietnamese American.

PACKAGE 4 - English for Business
Chương trình cao cấp dành cho các nhân viên quản trị kinh doanh,
thương gia, giám đốc có trình độ B trở lên học về từ chuyên dùng
trong kinh doanh business terminologies, định nghĩa chuyên ngành
business definitions, luật kinh tế business laws, tiếp thị marketing,
quản trị kinh doanh Business administration và tài chính Finance.
Chưong trình này đang được sử dụng tại các trường Harvard
University, Yale University, Princeton University, UT Dallas, UT
Austin, Boston College & Brook Haven College in Dallas, Grace
College Preparatory Christian Academy

Tuition: VND  800,000/month
Teacher: Vietnamese American.
Giàng dạy bởi các giào sư nước ngoài và việt kiều